Plandora

Last Updated on: 27th październik 2019, 07:24 pm

Producent: plandora.org
Typ: Zarządzanie projektami
Przeznaczenie: szkoły, uczelnie, firmy, organizacje
Licencja: GPL
Pobranie: sourceforge.net/projects/plandora/files/version/
Platforma: wieloplatformowy
Dokumentacja: sourceforge.net/p/plandora/wiki/Home/
FAQ:
Forum: sourceforge.net/projects/plandora/forums/
Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Plandora
Język polski: ?
Cena: bezpłatny

linia

Plandora to otwartoźródłowe oprogramowanie służące do zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania (ang. software development process). Plandora może być użyteczna w zespołach, które mają ograniczone zasoby oraz prowadzą wiele równoległych projektów w tym samym czasie.

Projekt został zapoczątkowany w 2003 roku, a jego pierwsza wersja została wydana w 2005.
W 2008 roku projekt Plandora został zaprezentowany na międzynarodowym forum open-source FISL9, który odbywa się corocznie w Porto Alegre.

Plandora napisana jest w języku programowania Java i wymaga bazy danych MySQL.

 

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.