SCM

Juju

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2022, 15:12

Producent: jujucharms.com
Typ: Zarządzanie konfiguracją oprogramowania
Przeznaczenie: szkoły, uczelnie, firmy, organizacje
Licencja: AGPL
Pobranie: jujucharms.com/docs/stable/getting-started
Platforma: Ubuntu, CentOS, MS Windows
Dokumentacja: jujucharms.com/docs/stable/getting-started
FAQ:
Forum:
Wikipedia (en): en.wikipedia.org/wiki/Juju_(software)
Język polski:
Cena: bezpłatny

Juju to otwarto-źródłowe narzędzie do modelowania aplikacji opracowane przez Canonical Ltd., firmę odpowiedzialną za system Ubuntu.

Juju koncentruje się na zmniejszeniu obciążenia operacyjnego dzisiejszego oprogramowania, ułatwiając: szybkie wdrażanie, konfigurowanie, skalowanie, integrowanie i wykonywanie zadań operacyjnych w szerokim zakresie publicznych i prywatnych usług w chmurze wraz z serwerami typu bare metal i lokalnymi wdrożeniami opartymi na kontenerach.

Misją Juju jest dostarczenie użytkownikom języka modelowania, który opisuje specyfikę działania złożonych topologii dużego oprogramowania. Takie postępowanie zmniejsza koszty operacji i zapewnia elastyczność. Model Juju to środowisko do zarządzania i obsługi zestawu aplikacji. Modele mogą działać w wielu chmurach: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine, OpenStack, itp.

Kontroler Juju to usługa, która śledzi zdarzenia, stan i aktywność użytkowników w wielu modelach. Można to potraktować trochę jak serwery baz danych, gdzie kontrolerem jest serwer, a modele są różnymi bazami danych dostępnymi na tym serwerze. Każdy model może mieć różną konfigurację, zestawy oprogramowania operacyjnego i różnych użytkowników z dostępem na różnych poziomach. Niektórymi przykładami modeli mogą być: aplikacje internetowe, mechanizm równoważenia obciążenia i baza danych w modelu „aplikacji internetowej”.

Centralnym mechanizmem działania Juju jest Charms. Charms można pisać w dowolnym języku programowania, który można wykonać z wiersza poleceń. Charms to zbiór plików konfiguracyjnych YAML i wybór „haczyków”. Haczyk to konwencja nazewnicza do instalowania oprogramowania, uruchamiania / zatrzymywania usługi, zarządzania relacjami z innymi charmsami, uaktualnienia charmsów, konfigurowania zawieszek, itp. Charms może mieć wiele właściwości.

Juju działa z linii poleceń oraz posiada GUI. Interfejs GUI pozwala użytkownikom na wizualne sprawdzenie, jakie oprogramowanie jest aktualnie uruchomione, w bardzo przejrzysty sposób. Daje także użytkownikowi możliwość wyszukiwania w Charmstore i przeglądania wyników, dzięki szczegółowym informacjom o Charmach. Umożliwia również wdrażanie złożonych pakietów oprogramowania za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Interfejs graficzny Juju jest automatycznie dostępny na każdym kontrolerze.

Juju jest dostępny na serwerze Ubuntu z agentami dostępnymi dla: Ubuntu, CentOS i Microsoft Windows. Wsparcie dla CentOS i Windows zostało dostarczone przez Cloudbase Solutions.

Źródło w języku angielskim: Wikipedia

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.